PİRİNÇ RUBU TAHTASI

Gazi Ahmed Muhtar Paşa’nın Riyâzü’l-Muhtâr Mir’âtü’l-mîkāt ve’l-edvâr adlı eserindeki rubu tahtası çiziminden esinlenerek yeniden üretilmiştir.

16 cm kenar uzunluğuna ve 1,5 cm genişliğe sahip rubu tahtası ahşap malzeme kullanılmıştır.

BireyselSergi DüzenekleriTicari İşletmeler

Weblemek Dijital Çözümler