PİRİNÇ SİND CETVELİ

İstanbul Rasathanesi minyatüründen esinlenerek üretilmiş sind cetveli 2 cm genişliğinde 41,5 cm uzunluğundadır.

1,5 mm kalınlığa sahip pirinç malzemeden üretilmiştir.

BireyselSergi DüzenekleriTicari İşletmeler

Weblemek Dijital Çözümler