16. YÜZYIL ÖLÇÜ BİRİMLERİNİ GÖSTEREN İNTERAKTİF TARTI

Orta çağda yaygın olarak kullanılan ağırlık ölçü birimlerini kullanıcının kendi ağırlığı ile kıyaslayarak tek ekranda deneyimleyebileceği interaktif bir düzenektir.

Farklı boyutlarda üretilebilir.

BireyselSergi DüzenekleriTicari İşletmeler

Weblemek Dijital Çözümler