AY KRATERLERİ

Ay yüzeyinde yer alan kraterlerden bazılarına resmi olarak ünlü bilim insanlarının isimleri verilmiştir. Bu isimlerin 24’ü İslam medeniyet havzasında yetişmiş ve bilim tarihine yön vermiş bilim insanlarıdır. Bir dijital ekran ile kontrol edilen bu düzenekte 24 ünlü bilim insanı tanırken hangi kraterlere isimlerinin verildiği interaktif olarak ziyaretçiye sunulmaktadır. Dijital ekran üzerinden seçilen isim hakkında ayrıntılı bilgi verilir ve mekanik sistem harekete geçerek ilgili krater ziyaretçiye doğru döner ve ışığı yanar.

Ay modeli 60 cm çaplıdır ve 15,6” dokunmatik kapasitif ekran ile kontrol edilir. Farklı boyutlarda üretilebilir.

BireyselDeneyim TasarımıOkullarTicari İşletmeler

Weblemek Dijital Çözümler