DİJİTAL KİTAP

Antik Yunan döneminin büyük düşünür ve bilim insanlarının tarihe yön vermiş eserlerinin Arapça çevirilerinin bir bölümünün incelenebildiği dijital bir uygulamadır.

Öklid, Batlamyus, Dioskorides, Platon, Aristoteles ve Galen’e ait yazmaların Arapça çevirileri ile oluşturulmuştur. Farklı dijital kitap çalışmaları yapılabilir. Uygulamaya istenildiği kadar kitap eklenip çıkarılabilir.

BireyselOyunSergi DüzenekleriTicari İşletmeler

Weblemek Dijital Çözümler