İSLAM MİMARİSİ

İslam dünyasının belli başlı mimari merkezlerinde gözlemlediğimiz estetik, yapısal ya da mekânsal yeniliklerin çoğu temelde matematikçilerin tasarım sürecindeki aktif rolünden kaynaklanmıştır. Günümüzde hayranlık uyandıran bu eserler, matematikçiler ve zanaatkârlar arasındaki iş birliğinin vücut bulmuş halidir.
Günümüzde hayranlık uyandıran bu eserler, matematikçiler ve zanaatkârlar arasındaki iş birliğinin vücut bulmuş halidir.

Kamu KurumlarıProdüksiyonTicari İşletmeler

Tür

Gerçek Çekim

Süre

3 dk. 14 sn


Weblemek Dijital Çözümler