GEZEGENLERİN SESİ

Kâinattaki her şey hareket eder. Duruyor gibi görünen cisimleri bile atomik boyutta incelediğimiz zaman elektronların yüksek hızda hareket ettiğini görürüz. Güneş, gezegenler ve uydular hepsi bir düzen içerisinde hareket eder. Bu hareket esnasında ise bazı titreşimler yayarlar.
Peki gezegenlerin hareketlerini dinlemek mümkün müdür? Bunun için gök cisminden yayılan radyo dalgalarını kullanmak, gezegen üzerine gönderilen uzay araçlarıyla kayıt yapmak, gelen elektromanyetik dalgaların duyulabilir frekansa dönüştürülmesi gibi birçok teknik vardır. Bu sayede uzaydaki gök cisimlerinin çıkardığı sesleri duyulabilir bir frekansta inceleyebilirsin. Bu uygulamada gezegenler ve Güneş’in seslerini dinleyebilir, gök cisimlerinin seslerini keşfederken aynı zamanda atmosferinin yapısı veya kaç uydusu olduğunu da öğrenebilirsin. Enerji kaynağımız Güneş, 8 gezegen ve uydumuz Ay’ın kendine has sesleri bu uygulama ile bir tık uzağında.

Experience DesignIndividuals

Weblemek Dijital Çözümler