USTURLAB DENEYİM MERKEZİ

Çocukların nitelikli astronomi, bilim, doğa, sanat ve teknoloji eğitimlerine erişim ve katılım imkânlarını artırmak amacıyla Usturlab Deneyim Merkezi Ankara’da hizmet vermeye başladı.
Deneyim Merkezi ile, çocuklara, gençlere ve bilim, sanat, teknoloji eğitimlerine erişimi kısıtlı gruplara doğrudan ulaşmak hedeflenirken bilim, sanat ve teknoloji profesyonelleri, sivil toplum çalışanları, eğitimciler, çocuklar ve toplum arasındaki sosyal etkileşimi arttırmak hedefleniyor.

Usturlab Deneyim Merkezi’nde yüzün üzerinde astronomi atölyesini gerçekleştirmeye imkan sağlayan dijital astronomi eğitim platformu ve etkileşimli Sen Evrensin uygulaması bulunuyor. Astronomi, bilim, sanat ve robotik-kodlama sınıflarında okul öncesinden başlayarak tüm yaş gruplarında bireylere eğitimler veriliyor.

Usturlab Deneyim Merkezi, mekânın amacına yönelik özel tasarlanan atölyelerin yanı sıra, bilim-sanat-doğa ve eğitim alanlarını birleştiren yeni iş birlikleri kurarak toplum-bilim çalışmaları da gerçekleşiyor.

Deneyim Merkezindeki programlar, Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi, Altındağ Belediyesi, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, sivil toplum kuruluşları, okullar, meslek birlikleri, bilim, sanat ve eğitim alanlarında çalışan çeşitli paydaşların iş birliğiyle yürütülüyor.

Deneyim Merkezi ile ilgili detaylı bilgi ve kayıt için tıklayın.

Bilim MerkeziBireyselÇocuklarEğitimOkullarSivil Toplum Kuruluşları

Lokasyon

Ankara Kalesi

Tarih

2021-...


Weblemek Dijital Çözümler